Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/350

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
338

338 occupatus sum quodie in observando progressum anni, 1 quem videbis, ut spero, aliquando pulchrum. Vive felix cum dulcissima thori socia. Ter vale. dabam Upsaliae d. 13 maji 1755. Utanskrift och sigill som på bref. 888.

Härmed afses iakttagelserna öfver vegetationens utveckling, följande är 

publicerade i disputationen Calendarium flora, som respondenten Alexander Mal. Berger därefter utgaf i svensk öfversättning: Calendarium florce eller blomster-almanach (Stockholm 1756). . Min Kiäraste Broder. Tack för böckerne af Mag. Tidström och för brefwet. Gref Henning Gyllenborg förhindrade mig senaste postdag att skrifwa. En bunt med frön har jag nu hoplagt, laga till sängen för 00 stycken; posten blifwer för dryg, fruchtar jag, och ärnar sända med Mag. Tidström. Det fägnar mig och M. Hustru hierteligen att M. Bror med sin Fru willia giöra oss i sommar besök bort mot promotions tiden ; ingen i wärlden kan wara mig angenämare giäst. mycket wälkommen till promotionen, då jag äfwen torde få min swärmoder, swåger och swägerska till mig. Håll ord och till godo som huset förmår, utan fiskaregång och slachtarehus. vivitur ingenio philosophico apad Musas. jag framhärdar Min Broders lydige och trogne Upsala cl. ±0 Maji tienare . • C. Linnseus. Utanskrift: Archiatren Wälborne Herren Hr Doctor Back Stockholm. Sigill IV, rödt lack.