Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/88

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

76

Utanskrift:

Assessoren uti Kongl. Collegio
Medico
Widtberömde Herren
Hr Abrah. Bæck
frijbr.
Stockholm.

Sigill IV, svart lack.

  Antagligen Roland (Henriksson) Schröder, född 1713, död som grosshandlare i Stockholm 1773, gift med Brita Maria von Schoting, född 1720, död 1771.

  Bose = Hin onde (småländsk provinsialism, enligt Rietz, Ordbok öfver Svenska allmogespråket).

  Latinskt ordspråk, som torde kunna öfversättas med »tredje gången gildt» eller tredje gången lyckas allt. Detta torde afse Bäcks tvenne motgångar, nämligen de misslyckade ansökningarne till akademi-adjunkturen i Upsala och stadsphysici-sysslan i Stockholm, och innebära en förutsägelse om bättre lycka nästa gång.

  Jfr bref. 665 not. 1. Med »honom» menas antagligen Z. J. Strandberg.

  Hvilken, hurudan, huru stor är ej denna (ironiskt)!

  Materia medica. Lib. I. De Plantis (Stockh. 1749).


663.
Min Kiäre Bror.

hwar timma och hwar minut har jag wäntat de föräringar Min Bror hugnade mig senast med, men förgäfwes.

Om den önskade och efterlängtade Herren ej snart kommer. så war så gunstig och skicka det med en expresse till mig, jag betalar promt omkostnaden. M. Bror wett huru ömt sådant är.

Giör detta för min, för Floræ och för scientiarum och Patriæ skuld.

jag förbl. Min Hr Broders
Upsala d. 7 junii lydigste dräng
1748. Linnæus.

Utanskrift afsliten; återstod:

Assessoren
Edel och högtförf
frijbr.
Hr Doctor B

Sigill IV, svart lack.