Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/97

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
85

säg min Bror, hwad jag mer skall göra; alt skall blifwa bestält för min Brors och wåra wänners skull. vale.

Min kiäreste Broders
Upsala 1749 lydige tienare
    6 mart. C. Linnæus.

Utanskrift:

Assessoren i Kongl. Collegio Medico
 K. Hofmedicus
 HögEdle och Höglärde
 Hr Doctor Bæck
 Stockholm.

Sigill IV, rödt lack.

    Polygala Senega L., som Linné ansåg vara ett förträffligt medel mot ormbett och om hvilken han 1749 utgaf disputationen Radix Senega.

    François Robbe, »religieux feuillant» i Paris.


671.
Wälborne Hr Archiater
    Min trogne Broder.

Lyckelige wij, när wij kunna få en glants af Hofwet och då de, som äro närmast phoebi wagn, bewärdiga oss med en stråle.

Aldrig kunne academien bättre wällia successor äfter Hr Elfwius.[1]

På de torre öfwersände bladen har jag sändt wissa namn.

i Skånska resan skall jag gifwa så tydelig character på Nasturt. ▽ offic. at aldrig någon skall taga miste. Hon wäxer skräckeligen mycket i skåne wid diken; man borde låta komma frön där ifrån hit, och planteras af apothekare, ty hon är emot de andre antiscorbuticæ oförliknelig; som jag märkte i sommars på smaken.[2] alla wåra apothekare taga Cardamine antingen vulgare Fl. suec. 559 äller de slugare Cardamine Fl. suec. 560.[3]

det är mig ej mögligt få Nasturt. aquat. öfwersänt i dag, ty det ligger inter non adglutinatas; jag har fått ett helt Herbarium från Monpelier, och en hop från andra orter i åhr. alla ligga sammans oklistrade. Men M. Brors blad är helt säkert det rätta.