Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/93

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 93 —

hafve våra grannar lättjan och sorglösheten gemensamt. Ehuru de äro starka och väl skapade, snarare långa och smala samt ganska raka, med vacker proportion, utan at en enda krympling ifrån födelsen finnes ibland dem, som då skulle vara en besynnerlighet, så skulle de dock aldrig arbeta, om icke nödvändigheten af hus och föda förband dem til denna hörsamhet emot naturen: Deras klädnad gifver dem blott ringa omsorger. Äfven de för lifvets första förnödenheter äro icke vidsträckta. Deras jord, ehuru tacksam, är ganska uselt arbetad. Skogen fälles, som gifver det mödosammaste arbetet, äfven i anseende til usel redskap, hvarvid qvinnorna äfven äro behjelpliga, hvarefter stället svedjes: Härpå utså de ris i början af regntiden, som de krafsa ner i askan och den lösbrända myllan, nästan som på vanliga svedjeland hos oss. Vid denna plantage bygges en liten koja, för en vaktare, hvars göromål är at hindra småfoglarna, hvilka anlända i millioner, ifrån at förstöra hela plantagen, hvilket de otvifvelaktigt skulle göra på korrt tid, i anseende til deras gräseliga