Sida:Byyrallor, andra samlingen (1890).pdf/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


31
huleiss tjärnjin båota karin senn fö syypasi.


Men ja lää fo int fo siti na leng, för int ska han tråo an fåå va i frääd fö mi na mang tiimar. Ett in stånd mått ja tjipp ååv heim åsta płååstälegg an na liiti — jiy an brandstakakłöufeitt di pa taał åm — elo åonas mä ti söök stjilna, åm int an vil stiig åpp å va nykt. Sääkrast sku ä va ja sku jää såm tå Langfłaka Baata haa senn kutjil ti kaar ti sluut syypasi. Baat hä va kvinno hä, ton gangon, à så ha on no vari uutet alt.

An va jo i spöök ti ränn ii si brännviini hennas kaar å. Tå iili riktit kååm po an, va an jo fönöigd ti kłeed åå si fast bå råck å byksor för in jåmfru brännviin.

Ä i naa ti gangor tan karin a liga såm in skokłuut. An sprang jo ein gang i fyllon å gaałnon inn ti prästin å sku hav an ti bitjenn åm an hyyst naon villolääro, å prästin såm va uutan ti ta fråån si määd, måtta sej hä an tråodd po bå babtistan å mormoonan, fast alt fåłk mått no väät hä int haar han bara ein tjärng.

Tä ä a vari na dagar, såm ä a vari mytji o arbeiti, ha andä sama trattin bruuka stiig åpp åm måånan å ga uut po liidäbackan å staa å fundär. In daa tå ja jeeg åm där ståo an po sama sett mä piipslangan i munnin å meint: „Ja haa så åorijäälit mytji ti jäär i daa så ja veint int va saajilin ja ska ta mi teel“. Tå an a staai å fundäära in stånd, hitta an nåo påå va an sku ta si teel, för in pa tiimar baaket, såå ja an jeeg å dangła ett lansveejin mä in hałståoppåtto i fickon.

Tå an kååm heim tå åm kveldin błöödd an nesabłåod å hengd snåran, fö di a vari å liima an po tjeftan mä i vedaträä uut i byyin. Å fåston vila