Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/351

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
V

byggnadskonsten, påstår mitt arbete vara oläsbart. Jag är likväl derom öfvertygad, att den, som inträngt i arkitekturen, kan utan svårighet fatta detta liksom mina föregående arbeten om medeltidens byggnadsverk, isynnerhet om han väl känner de konstord, hvilka för denna vetenskap begagnas i Tyskland Frankrike och England. Jag ärnar emellertid, såsom jag omnämnt i förordet till första delen, att med tredje delen lemna en förklaring öfver här begagnade konstord, på det att enhvar med allmän bildning måtte utan svårighet kunna läsa detta mitt arbete.

Lund i Juni 1865. C. G. Brunius.