Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/355

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Bro.

Denna kyrka, annex till Vestkinde, är föga öfver 1 mil i nordost från Wisby belägen på ett högt och sandigt slättland, och utgöres af ett skepp, ett något mindre kor med en sakristia vid norra sidomuren och ett torn i vester, hvilka alla äro aflångfyrkantiga. Kyrkan är uppförd till stor del af huggen och för öfrigt af tuktad kalksten.

Skeppet, hvars socklar utgöras af en stor qvartstaf och derpå en hålkäl samt deröfver en liten qvartstaf, håller i inre bredd 31.7 och i längd 42.9 samt i murtjocklek 6.0. På midten af hvarje sidomur uppstår en dubbel pilaster, hvarpå en tvåsprångig skiljebåge hvilar. Två korshvalf, som bilda skeppets betäckning, sluta sig till denna skiljebåge. Pilastrarne, af hvilka hvardera i vinklarna prydes med rundstafvar och framtill med en skarpryggig sådan, ha skarpkantiga grundstenar och skråkantiga baser. Dithörande kapitäler likna utskjutande kragstenar, som siras med rundstafvar och ha hålkälade kransar. Mot dessa pilastrar svara små skråkantiga kragstenar i hörnen. Skiljebågen har afskurna hörn. Korshvalfven äro spetsiga med något uppåtgående kappor.

Å södra sidomuren nära vestra ändan är en ingång. Portalen, som hvilar på en hel bottenhäll, har ansenlig storlek. Af tre kolonner, hvilka emellan murhörn prydt densammas hvarje sida, saknas alla skaften. En mycket grof halfkolonn bildar å hvarje sida ett framsprång. Grundstenarne äro skråkantiga och

1