Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/373

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

19

En ingång på södra sidomuren har ansenlig storlek. Å portalens hvarje sida ses emellan stora murhörn två kolonner, af hvilka skaften saknas. Ytterst å hvarje sida framspringer en fyrkantig pilaster. Grundstenarne, som stå på en brusten bottenhäll, äro skråkantiga, baserne attiska med afrundade plinter, kapitälerne krukformiga, kransarne hålkålade. Poster på hög tröskel uppbära ett dörrfält, hvilket prydes med sex framskjutande flikar, och deröfver utbreda sig sex rundbågar med knoppar. Både flikarne och knopparne siras med rosor. Kapitälerne och murhörnen samt pilastrarne uppbära likartade spetsbågar. Ett högt röste, som uppgår från pilastrarna, har hålkälade vattenlister. Vestra kapitälerne framte utifrån inåt följande föreställningar. En stor ros, Simson uppbryter lejonets gap, och derefter märkas sex mindre bestämda personer. Å östra kapitälerna afbildas inifrån utåt Marias bebådelse och hennes besök hos Elisabeth; Josef vid Marias hufvudgärd, derjemte barnet samt oxen och åsnan; derefter Maria med barnet samt de tre vise männen med skänker. Portalen är något slipad. Inre omfattningen är snedsmygig och lågrakspetsig.

Öster om ingången finnes ett spetsbågigt fönster, hvari en midtpost med motsvarande karm uppbär två trebladiga spetsbågar och derpå en trebladig ros. Posten karmen bågarne och rosen prydas utvändigt med rundstafvar, men sådana saknas invändigt. Altarväggen har tre spetsbågiga fönster, af hvilka det mellersta är lika bredt som, men något högre än de två öfriga. I dessa tre fönster märkas rätvinkliga karmar och i det mellersta en trebladig betäckning. Korets alla fönster äro ut- och invändigt snedsmygiga. I södra sido-

2*