Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/90

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
78

berömvärd ordning. Ett så olika förhållande mellan det sätt, hvarpå Apraxin och Bodisco betedde sig, härrörde naturligtvis till stor del af tidens olika sätt att föra krig, men troligtvis till en ännu större af afsigt att behålla den för Ryssland ej ovigtiga ön.

Tvenne år derefter fick Gotland, såsom vi ofvanföre nämnt, en nationalbeväring. Då denna beväring är talrik, har eget befäl och årligen exerceras å bestämda mötesplatser, så är landet numera långt ifrån så värnlöst som förr. Härtill kommer, att ett sällskap årligen anställer utanför Wisby ringmur täflingar i målskjutning. Äfven allmogen får deltaga i dessa täflingar, hvarvid prisbelöningar utdelas. Således lära sig Gotländingarne att rätt värdera goda skjutgevär och väl handtera desamma.