Sida:Carl Linnæi Skånska resa 1959.djvu/63

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

tingen mera saftfulle eller mera torre. De saftfulle göda kreaturen, de torre utmagra djuren, ja själva människan. Lika art hava de ock till jorden. De torre utmärgla jorden, de saftfulle göda henne. En med mossa eller ljung överlupen äng bliver icke fetare men väl magrare, fastän boskapen mossan ej bortfräter. Aldrig göder ormbunke eller rävrumper åkren; och en med tall övervuxen sandhed eller med dess barr betäckt jord får knappt minsta förkovring på svartmylla. Däremot de saftfulle ärter, bönor, bovete göda jorden med sine saftfulle rötter, stjälkar och blader; och rovor sås på åkrarne i Engeland att nedmyllas till gödsel. Naturen har själv planterat de saftfulle växter: Sedum, Sempervivum, Rhodiola, Anacampseros, Crassula, Aloë, Agave, Mesembryanthema, Cacti &c. på de skarpaste backar och klippor att där göda den magra jorden och att täcka den med svartmylla. Således taga de saftfulle mer föda av luften, de torre däremot fräta mera svartmylla, varav följer, att hög tall, ljung, ormbunke, rävrumpor, mossa och andra torre växter icke göda jorden, men väl gran, lövträn, ärtsläkten och andre saftfulla, om desse nedmyllas, hoppackas och kvävas, att de ej torka; ty bör den som vill föröka gödselen med växter taga grankvistar, lav eller lichenes, löv och dylikt saftfullt, men icke tallbar, ljung eller mossa.

Kvinnfolken gingo här i landet med sina öppna tröjor där endaste lintyget om sommartiden täcker brösten, vilket kommer för dem sällsamt, som äro ovane därvid, ehuru de annorstädes varit vane att se fröknars halvbara bröst exponerade för luft och ögon; men att vidlöftigt resonera över kvinnfolks klädebonad, är att taga vatten över huvudet, quantam est in rebus inane!

Bergkvara, en sätesgård den största här i provinsen, översten och riddaren herr baron Carl von Otter tillhörig, ligger ½ mil ifrån Växjö åt väster med en ganska behagelig situation. Denna var nyligen uppbyggd och mycket reguljär. Godset består av 29 hela hemman utan sätesgården, som är 5 hela hemman, så att utom 3 hemman så hörer hela Bergunda socken till detta gods.


57