Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


vågsamt, om ej insigt och kärlek för Vetenskaper och deras sanningar funnit rum ibland andra Eder Kongl: Maj:ts höga Kongeliga Egenskaper.

Sedan Eder Kongl: Maj:t täckts med Nådigt Välbehag anse den ringa Samling af Svenska Insecter, som, för Eder Kongl: Maj:t, år 1753, jag hade den Nåden at frambära, dristar för Eder Kongl: Maj:t jag uti lika underdånighet nedlägga denna lilla Afhandling om de särskildta Spindelslag, som jag kring Stockholm kunnat finna.

Om det ljus, som Natural-Historien härigenom kan tilskyndas, hälst för den delen, som angår dessa små djur i Norden, och mitt bemödande, af Eder Kongl: Maj:t Nådigt anses; vinner jag mitt högsta ändamål, och

uppmuntras