Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/117

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
SyrakSyr. 33:12.
113

men för skrymtaren bliver den till en stötesten.
16 De som frukta Herren finna det rätta
och låta domslut lysa fram såsom ljus.
17 En syndig man avböjer tillrättavisning,
och efter eget behag finner han ut rättsgrunder,
18 En klok man lämnar aldrig en tanke obeaktad,
men främlingen och den övermodige sky icke för något.
19 Gör intet utan eftertanke;
och när du så har gjort något, ångra dig då icke.
20 Gå icke på en förfallen väg,
på det att du ej må snäva på steniga ställen.
21 Känn dig icke säker ens på en jämn väg;
22 tag dig till vara till och med för dina egna barn.
23 Förlita dig på dig själv i allt vad du företager dig,
ty också det är att hålla buden.
24 Den som förlitar sig på lagen, han aktar på dess bud,
och den som förtröstar på Herren, han skall ej lida något men.

1.2Mack.2:27. /3.Job 32:6f. Jes.5:12. 4. Pred. 3:7. Syr. 20:7. /13. 5 Mos. 8:10. /17. Ords. 12:1. Syr. 21:6. /21. Syr. 21:10. /24. Ps. 23:4. 84:13. Jes. 7:9. Hab. 2:4.

33 KAPITLET.

Fortsättning av det föregående. Olikheter och motsatser i tillvaron. Syrak den siste vishetsläraren. Vikten av att vara aktsam om sin ställning. Tjänares behandling.

1 Den som fruktar Herren, honom vederfares intet ont,
och kommer han än i frestelse, hjälper Herren honom ut igen.
2 En vis man hatar icke lagen,
men den som skrymtar med den, han är såsom ett skepp i storm.
3 Den förståndige sätter sin lit till lagen;
ja, lagen synes honom tillförlitlig såsom ett svar från urim.
4 Bered dig på vad du skall säga; då skall man lyssna till dig.
Rusta dig med vishet, och svara sedan.
5 En dåres hjärta är såsom hjulet på en vagn,
och hans tanke såsom hjulnavet, som vrider sig runt.
6 En vän som är en gycklare liknar en brunstig hingst;
den gnäggar under envar som rider på den.

7 Varför har den ena dagen företrade framför den andra,
då likväl var dag i året får sitt ljus från solen?
8 Genom Herrens vishet hava de åtskilts från varandra,
och han har inrättat olika tider och högtider.
9 Somliga har han upphöjt och helgat,
och andra har han satt bland vanliga dagars tal.
10 Och människorna — de äro allasammans av stoft,
och av jord blev Adam danad;
11 men i sin stora vishet har Herren gjort åtskillnad mellan dem
och för dem utstakat olika vägar.
12 Somliga har han välsignat och upphöjt,
och somliga har han helgat och låtit komma sig nära.
Men andra har han förbannat och ödmjukat

8-212744, De apokryfiska böckerna.