Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
JuditJudit 12:12.
17

sänd till att förkunna det för dig.»

20 Hennes ord behagade Holofernes och alla hans tjänare, och de förundrade sig över hennes vishet och sade: 21 »En sådan kvinna finnes icke från den ena ändan av jorden till den andra, en kvinna med ett så skönt ansikte och så förståndig i tal.» 22 Och Holofernes sade till henne: »Gud har gjort väl, i det han sände dig före ditt folk, för att seger så skulle tillfalla oss, men undergång drabba dem som hava visat min herre förakt. 23 Välan, du är fager till utseendet, och klok är du i ditt tal; ja, om din Gud nu gör såsom du har sagt, så skall han vara min Gud, och själv skall du få bo i konung Nebukadnessars palats och bliva namnkunnig över hela jorden.»

7.Jer. 27:5f. Dan. 2:38. /9.Judit 5:5f./10.Judit8:27. /13.3Mos.22:10f. 1 Sam. 21:6. Mark. 2:25f.

12 KAPITLET.

Judit i Holofernes’ läger. Holofernes’ gästabud.

1 Därefter befallde han att man skulle föra henne in i det rum där hans silverkärl plägade sättas fram, och bjöd att mattor skulle bredas ut åt henne, för att hon skulle få äta av hans rätter och dricka av hans vin. 2 Men Judit sade: »Jag vill icke äta något härav för att icke därigenom komma på fall; man skall i stället förse mig av det som jag har tagit med mig.» 3 Då sade Holofernes till henne: »Men om det som du har med dig tager slut, varifrån skola vi då skaffa sådant slags mat att giva dig? Hos oss finnes ju ingen av ditt folk.» 4 Judit svarade honom: »Så sant du lever, min herre, din tjänarinna skall icke hinna att förtära vad hon har med sig, förrän Herren genom min hand har utfört det som han har beslutit.»

5 Holofernes’ tjänare förde henne därefter till hennes tält; och hon sov där till midnatt. Men mot morgonväkten stod hon upp 6 och sände bud till Holofernes och lät säga: »Må min herre bjuda att man låter din tjänarinna få gå ut för att förrätta sin bön.» 7 Och Holofernes gav sin livvakt befallning om att icke hindra henne därifrån. Så stannade hon i lägret tre dagar; och om nätterna gick hon ut i dalen vid Betylua och badade sig inom lägret i vattenkällan. 8 Och när hon hade stigit upp ur vattnet, bad hon till Herren, Israels Gud, att han så ville leda hennes väg, att hennes folk bleve upprättat. 9 Sedan vände hon renad tillbaka till sitt tält och stannade där, till dess hon mot aftonen intog sin föda.

10 På fjärde dagen gjorde Holofernes ett gästabud för sina närmaste tjänare allena, och han inbjöd icke någon av krigshövitsmännen att deltaga däri. 11 Och han sade till kvinnovaktaren Bagoas, som hade uppsikten över all hans egendom: »Gå åstad och övertala den hebreiska kvinnan, som är hos dig, att komma till oss och äta och dricka med oss. 12 Det vore ju en skam för oss, om vi skulle släppa en sådan kvinna ifrån oss utan att hava haft umgänge med henne. Ty om vi icke taga henne 2—212744. De apokryfiska böckerna.