Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Vish. 5:15.Visheten
30

såsom rök som försprides av vinden,
såsom det förbleknade minnet av en gäst som stannade en enda dag.
15 Men de rättfärdiga leva evinnerligen,
och i Herren hava de sin lön,
och den Högste bär omsorg om dem.
16 Därför skola de få mottaga det härliga konungadömet
och den sköna kronan ur Herrens hand.
Ty med sin högra hand skall han skydda dem,
och med sin arm skall han beskärma dem.
17 Han skall taga på sig sin nitälskan såsom en krigsrustning
och bruka skapelsen såsom ett hämndvapen mot sina fiender.
18 Han skall ikläda sig rättfärdigheten såsom ett pansar
och sätta på sig omutlig rätt såsom en hjälm.
19 Han skall taga heligheten såsom en oövervinnlig sköld
20 och vässa sin stränga vrede till ett svärd.
Och tillsammans med honom skall hela världen strida mot de vanvettiga:
21 träffsäkra skola ljungeldarnas pilar fara åstad,
ja, från molnen skola de flyga mot sitt mål såsom från en väl spänd båge,
22 vredesfyllda skola hagelstenar kastas såsom från en stenslunga,
och havets vatten skall rasa mot dem,
och floderna skola med hast fördränka dem.
23 Maktens ande skall resa sig upp mot dem,
och såsom en stormvind skall den rensa bort dem.
Så skall orättfärdigheten lägga hela jorden öde
och brottsligheten kullstörta härskares troner.

5.Apg. 26:18. Kol. 1:12. /9.Vish. 2:5. /10.Job 9:25f. /l4.Job 8:13. Ps. 1:4f. Ords. 11:7. Hos. 13:3. Vish. 16:29. /15.Ps.40:18.1Joh.2:17. 16. Matt. 25:34. /17. Jes. 59:17. Syr. 39:27f. Ef. 6:11f. /18.Ef. 6:14. 1Tess. 5:8./20.Vish. 16:17. /21.Ps. 18:15. /22. Hes. 38:22. Upp. 16:21. 23. Vish. 11:20.

6 KAPITLET.

Varning till de makthavande. Vishetens höga värde. Inbjudning till att mottaga undervisning.

1 Hören nu, I konungar, och kommen till förstånd,
tagen emot lärdom, I som domen jordens ändar,
2 lyssnen, I som råden över många,
och som yvens över folkens skaror.
3 Ty av Herren är makten eder given
och väldet av den Högste;
han skall ock pröva edra gärningar
och utrannsaka edra rådslag.
4 I ären väl tjänare i hans rike,
men haven icke styrt rättrådigt;
I haven ej tagit lagen i akt
och icke vandrat efter Guds vilja.
5 Fruktansvärd skall han med hast komma över eder,
ty högt uppsatta få sträng dom.
6 Den ringe kan ju få tillgift och nåd,
men de mäktige skola med maktens stränghet prövas.