Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
VishetenVish. 8:3.
33

18 tidernas begynnelse och slut och mitt,
solståndens växlingar och tidsavdelningarnas skiften,
19 årens kretslopp och stjärnornas ställningar,
20 varelsernas egenskaper och de vilda djurens skaplynnen,
andarnas makt och människornas tankar,
växternas olika arter och rötternas krafter.
21 Vad som är fördolt och vad som är uppenbart, allt har jag lärt känna.
22 Ty visheten, hon som är mästare i allt, har undervisat mig därom.

Ty i henne finnes en ande som är förnuftig, helig,
ensam i sitt slag, mångfaldig, fin,
rörlig, genomträngande, obesmittlig,
klar, okränkbar, vän till det goda, skarp,
ohämbar, välgörande, 23 människoälskande,
fast, orubblig, obekymrad,
en som förmår allt och övervakar allt,
och som går in i alla andra andar
vilka äro förnuftiga, rena och av fullkomlig finhet,
24 Ja, visheten är det rörligaste av allt rörligt
och tränger igenom och går in i allt, till följd av sin renhet.
25 Ty hon är en fläkt av Guds kraft
och ett ogrumlat utflöde av den Allsmäktiges härlighet;
därför kan intet besmittat komma vid henne.
26 Ja, hon är ett återsken av det eviga ljuset
och en klar spegel, som återspeglar Guds verksamhet,
och en avbild av hans godhet.
27 Fastän hon är en, förmår hon dock allt,
och fastän hon själv förbliver den hon är, förnyar hon allt annat.
Från släkte till släkte flyttar hon in i fromma själar
och gör människor till Guds vänner och till profeter;
28 ty Gud älskar allenast den som bor samman med visheten.
29 Ja, hon är skönare än solen
och förmer än hela stjärnhimmelen.
Jämföres hon med dagsljuset, är det hon som får företrädet;
30 ty detta avlöses av natten,
men över visheten har ondskan ingen makt.
8:1 Hon sträcker sig i full kraft från världens ena ända till den andra,
och hon styr allting väl.

1.1Mos. 2:7. /2.Job 10:10. /6.Syr. 40:1f. /7.1Kon. 3:9f. 2Krön. 1:10f. Jak. 1:5. /8.Ords. 3:14f. /9.Job. 28:15f. Ords. 8:10f. /11.1Kon. 3:13f. 2Krön. 1:12. Matt. 6:33. /13.Vish. 6:22f. /14. Syr. 4:14. /20.1Kon. 4:33. 22.Jak. 3:17. /25.Syr. 24:3. /26.Hebr.1:3. /27.Joh. 1:12. 1Kor. 12:11.

8 KAPITLET.

Salomos strävan efter vishet.

2 Henne fick jag kär, och jag eftersträvade henne allt ifrån min ungdom;
jag åstundade att hemföra henne såsom min brud,
och jag blev betagen av hennes skönhet.
3 Sin höga börd gör hon kunniga genom sitt samliv med Gud;
ja, han som är herre över allting älskar henne.