Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
VishetenVish. 9:12.
35


19 Och väl var jag en yngling med goda anlag
och hade fått en god själ på min lott,
20 eller fastmer: därför att jag var god,
hade jag kommit i besittning av en obesmittad kropp.
21 Men jag förstod att jag allenast så kunde förvärva henne,
att jag fick henne såsom gåva av Gud
— och redan det krävde förstånd,
att veta vems nådegåva hon är —
därför vände jag mig ock till Herren och bad till honom;
jag talade så ur djupet av mitt hjärta:

2.Syr. 6:26f. 51:13f. /5.Ords. 8:18. 6.Ords. 8:14. /8.Syr. 39:2f. /10.Syr. 15:5. 47:14. /11.1Kon. 3:16f. /12. Job 29:7f. /13. Syr. 15:6. /l4.1 Kon. 4:21. /15.Syr. 47:16. /l6. Syr.6:28. 21.Jak.1:5.

9 KAPITLET.

Salomos bön om vishet.

1 Mina fäders Gud, du barmhärtighetens Herre,
du som har gjort allt genom ditt ord,
2 och som genom din vishet har danat människan
till att råda över dina skapade verk
3 och till att styra världen med helighet och rättfärdighet
och till att döma med rättvisa,
4 giv mig visheten, som tronar vid din sida,
och uteslut mig icke ur dina barns tal.
5 Jag är ju din tjänare och din tjänarinnas son,
en svag människa, som lever allenast en kort tid,
och som föga förstår lag och rätt.
6 Ty om än någon gäller såsom fullkomlig inför människors barn,
så är han dock att räkna för intet,
om han saknar den vishet som kommer från dig.
7 Du har själv utvalt mig till konung över ditt folk
och till domare över dina söner och döttrar.
8 Du har befallt mig att bygga ett tempel på ditt heliga berg
och ett altare i den stad där du har din boning,
såsom en avbild av det heliga tabernakel
som du har berett redan från begynnelsen.
9 Men hos dig är visheten, som känner dina verk,
och som var med, när du skapade världen,
hon som vet vad som är dig välbehagligt,
och vad som är rätt efter dina bud.
10 Sänd ut henne från din heliga himmel,
och skicka henne från din härlighets tron,
för att hon må bistå mig i arbetet,
och för att jag må lära känna vad som är dig till behag.
11 Ty hon vet och förstår allt,
och hon skall visligt vägleda mig i mina gärningar
och beskydda mig med sin härlighet.
12 Så skola mina verk täckas dig,
och jag skall kunna styra ditt folk med rättfärdighet
och bliva min faders tron värdig.