Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/91

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs
Syrakyr. 15:20.
87

15 KAPITLET.

Fortsättning av det föregående. Människans fria vilja.

1 Så gör den som fruktar Herren;
ja, den som håller fast vid lagen, han vinner henne.
2 Hon kommer honom till mötes likasom en moder,
och likasom en ung maka tager hon emot honom.
3 Hon giver honom förståndets bröd att äta
och vishetens vatten att dricka.
4 Han stöder sig vid henne och vacklar icke,
han förlitar sig på henne och kommer ej på skam.
5 Hon upphöjer honom över hans närmaste
och upplåter hans mun i församlingen.
6 Glädje får han till arvedel,
ja, en fröjdekrahs och ett evärdligt namn.

7 Oförståndiga människor kunna aldrig vinna henne,
och syndiga män få icke skåda henne.
8 Fjärran är hon från de övermodiga,
och lögnare hava henne icke i sina tankar.
9 Lovsång ljuder icke väl i syndarens mun,
ty den är honom ej ingiven av Herren.
10 Nej, ur ett vist hjärta må lovprisning frambäras,
och där är den en gåva av Herren.

11 Säg icke: »Det är Herren som är skulden till mitt avfall»;
ty det han hatar, det får du icke göra.
12 Säg icke: »Han själv har förlett mig»;
ty han behöver ingen syndare.
13 Allt vad styggelse heter, det hatar Herren,
och de som frukta honom hava icke behag därtill.
14 Han skapade människan i begynnelsen
och överlämnade henne åt hennes fria vilja.
15 Om du vill, så kan du hålla buden,
och att öva trohet står i ditt eget val.
16 Han har satt framför dig eld och vatten;
efter vilket du vill kan du räcka ut din hand.
17 Framför människan ligga liv och död;
och vilket hon väljer skall varda henne givet.
18 Ty stor är Herrens vishet;
väldig är han i makt, och allting ser han.
19 Och hans ögon äro vända till dem som frukta honom,
och han känner allt vad en människa har för händer.
20 Men ingen bjöd han att vara ogudaktig,
och ingen gav han lov till att synda.

2.Jes. 66:13. /3. Jes. 55:1. Joh.4:14. 5. Vish. 8:10. Syr. 21:17. /6. Vish. 8:13. Syr. 1:11. /7. Vish. 1:4. /9. Ps. 50:16. Ords. 26:7. /11.Jak. 1:13. /13. Ps. 5:5. /14.1Mos. 1:27. 2:16. 5Mos. 30:19. /15. Matt. 19:17. /17. 5 Mos. 30:15f. Jer. 21:8. /18. Syr. 23:19. Hebr. 4:13. /19. Ps. 33:18. 34:16. 1Petr. 3:12.