Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/99

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
SyrakSyr. 21:10
95

23 Mången giver för skams skull löften åt en vän
och skaffar sig därmed oförskyllt en fiende i honom.
24 En svår fläck på en människa är lögnen;
i de ouppfostrades mun är den vanlig.
25 Bättre är en tjuv än en som har till vana att ljuga;
men båda skola de få fördärv till arvedel.
26 En lögnaktig människas sinnesart är en vanheder för henne,
och hennes skam följer henne beständigt åt.

27 Den vise främjar sitt eget bästa genom sina ord,
och en förståndig man vinner ynnest hos de store.
28 För den som brukar sin jord stiger säden i bingen,
och den som äger stormäns ynnest, han får orättfärdighet överskyld.
29 Skänker och gåvor förblinda de vises ögon,
och såsom en munkavle hindra de dem att tala bestraffande ord.
30 Dold vishet och förborgad skatt,
vartill gagna de båda?
31 Bättre är den som döljer sin dårskap
än den som döljer sin vishet.

1.Syr. 19:17. /3. Se Apokryfiska skrifter och Nya testamentets text i Ordförkl. /6. Pred. 3:7. /7. Ords. 25:11. Syr. 32:4. /8.Ords. 10:19. /10. Ords. 28:27. /13.Syr. 18:16f. /22. Syr.4:21. 25.Syr. 5:14. 7:13. /27.1Mos.41:37f. 28.Ords. 12:11.28:19. /29.2Mos. 23:8. 5Mos. 16:19. /30.Syr. 41:14. Matt. 25:18f. Luk. 11:33.

21 KAPITLET.

Uppmaning till att undfly synden och till att göra bättring. Den vise och dåren.

1 Min son, har du syndat, så gör det icke mer,
och bed om förlåtelse för vad du förut har brutit.
2 Fly för synden såsom för en orm;
ty om du kommer den för nära, så stinger den dig.
Dess tänder äro såsom lejontänder,
och de dräpa människors själar.
3 All orättfärdighet är såsom ett tveeggat svärd;
för det sår som den giver finnes ingen läkedom.
4 Tyranni och våld föröda rikedom;
på det sättet bliver den övermodiges hus förött.
5 Bönen från den fattiges mun når fram till Herrens öron,
och med hast får han sin rätt.
6 Den som hatar bestraffning, han är inne på syndarens väg;
men den som fruktar Herren, han omvänder sig av hjärtat.
7 På långt håll gör sig storskrävlaren känd,
men den förståndige märker när han tager miste.
8 Den som bygger sitt hus med andras penningar,
han är lik en som samlar sten till sin egen gravhög.
9 De orättfärdigas hop är såsom en packe blår,
och deras ände är att förtäras av eldslåga.
10 Syndarens väg är jämn och väl stenlagd,
men vid dess slut öppnar sig dödsrikets djup.