Sida:Den Kloka och Husaktiga Gumman-1775.djvu/188

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

ras , hwilket lagligast werkställes, då en tunnar och innan Tunnan sprundas.

NB. Wil någon hafwa Winet starkare at smaka af örterna, blomstrena eller rötterna, så kan den första påssen tagas up, och läggas så stort quantum åter i en annan , som hänges uti dess ställe. Den uptagne kan man kasta uti et gäsande Öl-kar, om så behagas och tilfället gifwes, eller ock lägges han i Klar-pannan, så gar kraften bättre därutur.

Här synes icke otjenligt, at något orda om de brukeligaste Krydde-winers och Öls dygder och försökta nytta emot hwarjehanda sjukdomar och bräckligheter, nämligen;

234. Ålands-rots Wins dygder.

Det är mycket godt och försökt emot Gift, rensar bröst och lungor iftän kall phlegmatisk fuktighet: är jämwäl nyttigt för Hosta, som härrörer af köld: utdrifwer Stenen, stycker hjertat och gör en människa munter, glad och lustig. När Barn äro skabbige eller hafwa Koppor och Mässling och dem gifwes dricka af detta Win , sä slår det så mycket lättare ut, och ändteligen förgår och borttorkas.

NB. Är til metandes, at samma dygder, som et Krydd-win äger, har afwenwäl Ölet, som därmed pä förberörde sätt ar tilmerkckl uti mindre grad.

235.