Sida:Den Kloka och Husaktiga Gumman-1775.djvu/192

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

188

245. At salta in Kött, så at det får en god smak,blifwer mört och håller sig länge.

En Sallaka kokas så stark, at et ägg däruti lagom flyter. Sedan lägges köttet i lakan så kokhet han är; men bör allenast ligga 6 à 8 minuter däruti, då det tages up och lägges på et bord, som lutar, at lakan får rinna af. Därefter lägges hwitan af 2 à 3 ägg i lakan, som åter kokas up, tages sedan af elden och swalas. Köttet lägges sedan i det kärillet, som därtil är ärnadt och imellan styckena eller hwar flad lägges litet luttradt Saltpetter med något Dill eller krossade Enebär.

246. At härda Järn och Stål på det hårdaste, ja så, at det biter på annat Järn och Stål, utan at skämmas eller gifwa sig.

Tag af den sanden, som finnes i botten på ällor i ängar, som hafwa springande ådror, så mycket som behagas: lägg därtil lika mycket swafwel, som är wäl sönderstött. Tag sedan stål eller järn, som förut ej warit arbetadt: gör däraf hwad du wil, och beströ det med förenämde sand och swafwel, och när det blifwit i elden wäl glödande, så släckes det i watten, hwaruti Mans-urin tillika blifwit upkokad. Detta göres 3:ne gångor midt uti wattnet, så warder smidet så hårdt, at det aldrig hårdare blifwa kan, och kan därmed annat järn eller stål förarbetas, utan ringesta skada.