Sida:Den Kloka och Husaktiga Gumman-1775.djvu/196

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

l92 O)o(O och så fortfares 4 gånger efter hwarattnan, osta talgen wil koka up, at därmed dämpa N »ingens men när talgen första gängen k M up , lagges förenamde -ulfwer däruti. Omsi­ der när talgen tages af elden och blifwit sä smal, at man kan sticka fingret däruti, eller a! han stelnar pä nagelen; st kan han gjutas, formarna, sedan weken är wäl fastsatt och lilln ändan tilstoppad. Första gängen ffum- mas talgen sakta ofwanpä och qjmes i sina for­ mar, sedan skummet ar wäl bomagit; men när talgen stelnat, tages han up ur wattnet och smäl­ tes sedan s t mycket i sänder, som kan bchöfwas i formarna- D e l mäste andteligen w ara jW Färtalq, och siäs 2 gängor i hwar form, estrr talgen sjunker, när han swalnax. Och när han bltfwer sä kall r formarna, at han spriÄ sör naglen, dä en rör wid formen; st m-H han jämkas lös med pinnan, som ljuser härW uppä och därmed dragas fogeligt ur formen, hwilken icke mäste twättas Med watten, HM ken utan eller innnan. 253. Ac göra gulnade Elphenbm äm hwicr rgeu. Lägg Elphenbenet, det ware sig K am eller W got annat, som gulnat, i en brukad stekpaiM, som ställes i en öppen Bakugn, hwarest der O L L z timar; men ses noga efter, at dek ickr brannes; torka sedan af Elphenbenet med r» ^ n»