Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

30

som i fall den är för tunn, tilwispas i grytan med en njupa mjöl, då man imedlertid tager up steken, och låter saucen fräsa tilsammans, när man lägger henne ned i grytan at få et omslag af saucen, innan hon serveras. Ingen må skicka stekfettet til saucen åt bordet, ty utom des osmaklighet är det högst ohälsosamt, utan altid bör man laga sin stek så, at hon får ätas med egen sauce, hwilken igenom aktsamhet altid blir så tilräcklig, at den sedermera räcker til flera behof i matredningen. Huru en aktsam Hushållerska skal tillika få en eller flera goda soppor af sin stek, utan at förminska hennes wärde, är förut omrördt i den lilla Hushållsboken. I början gör man det förbehåll en gång för alla, att slippa anföra lök och mycken blandning af kryddor; de som behaga den smaken, kunna likafullt nyttja dem på alla kötträtter.

Ferserad Oxstek.

Om wåra gommar icke woro bortskämde med konstlade Guds gåfwor, wore wäl denna Stek ibland de sämsta; man skär rimsor ur et lårstycke, och sedan de blifwit hackade och förwandlade til granlåt, läggas de tilbaka i sit rum: det ferserade köttet blir aldeles urkokt och mustlöst, innan det fasta blir ätligt. Derföre tyckes det wara bäst, at hwart får wara för sig: 3 til 4 marken oxkött, alt som steken skal wara stor til, skäres smått och hackas fint,

äfwen