Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/347

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
23


Råd och Underrättelser för
Arbetsqwinnor i staden.

Det är förut gifwit at du måste wara arbetssam, ty på dig allena kommer mäst hela hushållstrefnaden an. Du gifter dig, för at, efter det wanliga pigspråket, en gång få råda dig sjelf. Efter önskan händer, at du änteligen får dig Man; men din framtids lycksalighet kommer så mycket mera an på et lyckskott, som du torde neppeligen efterfrågat, om denna Man kan bidraga något til sit och dit underhåll. Är han af Garnison har du måst låfwa Officeren, innan du träder i brudstol, at du skall föda honom. Såleds finner du, at hushålls nödtorften endast kommer endast an på dig. Detta är ej heller omöjeligt så länge du har en frisk kropp och i synnerhet efter förbudet af Caffe, som förut dageligen gjorde en stor grop i hushållscassan. Tiden är ej allenast den samma dyrbara klenod för dig, som för bondhustrun, men ännu långt tilräckligare, ty då hon flere gånger om dagen måste sköta sina kreatur och andra mångfaldiga utsyslor, sitter du på stolen wid dit handa-arbete: som aldrig tryter af hwad slag som hälst, allenast du har god wilja och gjör din gärning wäl. Dessutom har du ännu en förmå framför landtqwinnan. Du kan så i bagareboden din brödkaka, i hökareboden dit såfwel, på krogen dit dricka för den penning,

du
B 4