Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/1015

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1004 ÄTR
ÖDE

Ätran, en Ström i Götaland, är en af de större i denna Region, har sit ursprung i Wästergötland, flyter genom detta Landskap och Halland, samt faller ut i Kattegat efter et lopp af 14 mil.

Ättarp, en Sätesgård uti Enslöf Sokn i Halland, består af 3 Mantal, i sambruk med underliggande Hemman om 1.75 Mantal, äger mellan 50 och 60 tunnors utsäde, ymnigt höbol och skog, stor och prydlig mangårdshuwudbyggning af korswärke, 2 wackra flygelbyggningar af trä, 2 ansenliga trägårdar, en wacker af trä byggd Ladugård för 75 nöt, stall för 10 hästar, hwilka alla jämte 50 får underhållas på Gården.


Ö.

Öbbestorp, en Kronoskatte-Gård uti Ljungby Sokn i Småland, består af 1 Mantal, äger 20 tunnors utsäde, behöfligt höbol, nödig skog, hjelpelig åbyggnad af trä.

Öby, et Skatte-Rusthåll uti Fellingsbro Sokn i Wästmanland, består af 4 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, ymnigt höbol, skog ej för fulla behowet, mangårdsbyggniog af trä, hjelpelig trägård.

Ödeborg, en Sokn i Dalsland och Walbo Härad, är Annex til Färgelanda Pastorat, samt består af 15.4 Mantal. Markens och jordmånens beskaffenhet samt skogstilgången finnes anförd wid Artikeln Färgelanda. Utsädet är 677 tunnor. År 1805 war Folkmängden 745. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdarne heta Dagsholm och Rådanefors, hwilket sednare är et Järnwärk.

Ödeby, en Sokn i Nerike och Glanshammars Härad, är

Annex til Lillkyrka Pastorat, håller i widd 0.32 qv. mil, samt består af 11.3 Mantal. Soknen, såsom belägen på Skogstrakten Käglan, är til större delen skogrik. Jordmånen är blandad, mäst med lera. Utsädet är 140 tunnor. År 1810 war Folkmängden 295. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdarne heta Kägleholm och Ringaby.

Ödefjeld, en Sokn, är Annex til Laurdals Pastorat uti Tellemarken i Norge.

Ödemark, en Sokn, är Annex til Aremarks Pastorat uti Smålänenes Amt i Norge.

Ödenäs, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kullings Härad, är Annex til Alingsås Pastorat, samt består af 5.4 Mantal. Marken är ojämn och bärgaktig. Jordmånen består mästadelen af sand och sandmylla. Skog finnes ymnigt. Utsädet är 80 tunnor. År 1808 war Folkmängden 336. Kyrkan är belägen 1.4 mil från Alingsås.

Ödeshög, en Sokn i Östergötland och Lysings Härad, är Annex til Åby Pastorat, samt består af 72.6 Mantal. Marken i norra ändan af Soknen är jämn, men i den öfriga delen bärgaktig och stenbunden. Rådande jordmånen är på slätten sandmylla, men i den öfriga delen swartmylla. Skog finnes hjelpeligt utom i slättbygden, som lider brist därå. Utsädet är 700 tunnor. År 1805 war Folkmängden 2118. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdarne äro Sjöstorp och Orrenäs, samt de 2 nästföljande.

Ödeshög, Klockargården, en Frälsegård, består af 1 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, tilräckeligt höbol och skog, prydlig mangårdsbyggning af trä, rappad, ansenlig trägård.