Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/336

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
IWÄ
JAR 325


Kyrkan är belägen under 56 gr. 4 min Polhöjd; 2 mil från Kristianstad. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Årup.

Iwägsholm, en Sätesgård uti Ödeskölds Sokn i Dalsland, består af 1 Mantal, äger 7 à 8 tunnors höstsäde samt 70 à 80 tunnors wårsäde, godt höbol och mulbete, knapp tilgång på skog, wacker åbyggnad.

Iwö, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Willands Härad, består af 2 Soknar: Iwö, Moderförsamling, och Kiaby, Annex, samt innehåller 20 Mantal. Utsädet är 860 tunnor. År 1805 war Folkmängden 993. — Iwö Sokn utgöres af en ansenlig Ö, liggande uti en af de största sjöar i Skåne, som efter denna Ö kallas Iwö-sjön, samt består af 7.2 Mantal. Marken är til större delen bärgaktig och stenig. Jordmånen består mästadelen af sand blandad med mylla. Skog finnes hjelpeligt för närwarande. Utsädet är 260 tunnor, men kan bliwa större, i afseende på de upodlingar som efter enskiftet nu årligen företagas. Kyrkan är belägen under 56 grad. 5 min. Polhöjd; 0.7 mil från Kristianstad.

J.

Jacobsberg, en Sätesgård uti Järfälla Sokn i Upland, äger 40 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, ymnig skog, ansenlig mangårdsbyggning om 2 wåningar, af trä, med en tämeligen god trägård.

Jacobsberg, en Sätesgård i Södermanland.

Jacobsdal, en Gård uti Solna Sokn i Upland, har et Waxblekeri och Waxljus-Fabrik, med en prydlig mangårdsbyggning af sten.

Jarlsberg, et Grefskap uti

Kristiania Stift i Norge, beläget wid öpningen til Kristiania-fjärden, omkring 59 gr. 20 min. Polhöjd; består af 12 Pastorat, hwilka innehålla 29 Soknar, förutan Städerne Tönsberg och Holmestrand, hwilka också ligga i Grefskapet. Gårdarne äro i allmänhet ganska goda til sädes- och höafling samt hawa goda skogar. Inbyggarnes näring består därföre uti åkerbruk, boskapsskötsel, timmerhygge til bräder samt fiskeri. I Skouge Sokn har tilförene warit i drift et silwerhaltigt blywärk kalladt Kånerud, som nu är nedlagt. På stället där Wärkets byggningar stått är nu en stor mjölqvarn och en spik-Fabrik. Dessutom ligger i Grefskapet uti Hof Sokn Eidfos Järnwärk samt Vallöe Saltwärk. Följande förtekning wisar de til detta Grefskap hörande Pastoraten tillika med den Folkmängd, som hwarje af dem hade år 1801.

1 Sem 2633
2 Borre 1812
3 Våle 1682
4 Hof 1187
5 Laurdal 1852
6 Aneboe 1694
7 Skouge 1493
8 Nötteröe 3245
9 Stocke 3675
10 Ramnäs 2067
11 Botne 1488
12 Sande 1794
Härtil kommer
13 Strömmen, Annex til Hurum 1068
14 Förstäderne til Bragnäs så widt de röra Grefskapet Jarlsberg 124
Summa 25813.

Jarlsberg, en ansenlig Gård uti Sem Sokn, nära til Tönsbergs-fjärden, en fjärdedels mil från Tönsberg, är huwudorten uti förenämnde Grefskap samt säte för ägaren. Åbyggnaden är stor och prydlig samt har en wacker utsikt.