Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/462

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LYS
LÅC 451

Lyse Sokns. År 1805 war Folkmängden 446. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Lyse kyrka.

Lysgård, en betydlig och wälbygd Gård uti Fåbergs Pastorat uti Gudbrandsdalen i Norge, med en ansenlig trägård, hwarest äpplen komma till mognad, som eljes icke är wanligt i Gudbrandsdalen.

Lysing, et Härad i Östergötland, innefattar 8 Soknar: Wästertollstad, Swanhals, Kumla, Rök, Heda, Åby, Ödeshög, Trehörna.

Lyster, et Pastorat och Tingslag uti norra Bergenhus Amt i Norge, består af 4 Soknar: Dale, Moderförsamling, samt Fortun, Näs och Goupne, Annexer. Tingsstället är Gården Dösen; År 1801 war Folkmängden 2606.

Lyswik, en Sokn i Wärmeland och Fryksdals Härad, är Annex til Sunds Pastorat, samt innehåller 10 Mantal. Soknen ligger på ömse sidor om sjön Öfra Fryken. År 1810 war Folkmängden 1591. Kyrkan är belägen 2 mil från Moderkyrkan.

Låckarp, eller Låckerup, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Oxie Härad, är Annex til Fosie Pastorat, samt innehåller 11 Mantal. Marken är på Östra sidan ojämn, med grusbackar; på de öfriga sidorna jämn med sand och lermylla. Ägorna äro lagde i enskifte. På skog är brist. Wirke och bränsle måste hämtas från långwäga orter. Någon skogsplantering är likwäl börjad. Utsädet är 700 tunnor, af alla sädesslag. År 1805 war Folkmängden 180. Kyrkan är belägen 0.25 mil från Moderkyrkan.

Låcketorp, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Wadsbo Härad, är Annex til Wärings Pastorat, samt innehåller 16.5 Mantal. Marken är i allmänhet jämn. Rådande

jordarten är sandblandad lera. Skog finnes til husbehof. Utsädet är mellan 20 och 30 tunnor på Mantalet. År 1810 war Folkmängden 608. Kyrkan är belägen 0.25 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården i Soknen heter Ulfängen.

Låcknewi, et Consistorielt Pastorat i Småland, Kalmar Län och Fögderiet Tjust, består af 2 Soknar: Låcknewi, Moderförsamling, och Blackstad, Annex, samt innehåller 46.7 Mantal. Marken är bärgaktig och stenbunden. Jordmånen består af swart- och sandmylla, med något lera där och hwar. Skog finnes tilräckeligt af alla slag. Utsädet är 540 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2531. — Låcknewi Sokn innehåller 24.7 Mantal. Utsädet är 306 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1595. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Towerum, med et därtil hörigt Järnwärk, Lidhem, Låcknewi och Björkö, Fångebo, Järnwärk, samt Spårbacka Masugn.

Lågfors, et Järnwärk uti Hedmora Sokn i Dalarne, består af 1 hammare med 465 skeppund stångjärnssmide.

Långared, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kullings Härad, är Annex til Lena Pastorat, samt innehåller 41 Mantal. Soknen ligger på ömse sidor om en ansenlig sjö kallad Anten, som är 1.3 mil lång. Jordmånen är här blandad af många slags arter, men ej giwande mer i skörd än 3:dje à 4:de kornet. Utsädet är wete 4 tunnor, råg 30, korn 12, blandsäd 40, hafra 460, ärter 3, potäter 75 tunnor. År 1085 war Folkmängden 1307. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården i Soknen heter Lo.

Långaryd, et Regalt Pastorat i Småland, Jönköpings Län

E e 2