Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/472

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LÖK
LÖS 461

skeppund bly. Kopparmalmen utgick eller förtrycktes år 1778. På de föregående 5 åren 1773–1777 var tilwärkningen däraf tilsamman 57 skeppund.

Löken, en Sokn, är Moderförsamling uti Hölands Pastorat uti Rommerige i Norge.

Lökene, en Sätesgård i Wärmeland.

Lönarp, en Sätesgård uti Böne Sokn i Wästergötland, äger 20 tunnors utsäde, godt ehuru just icke ymnigt höbol, behöflig skog, tilräckelig och beqväm åbyggnad af trä.

Lönberga, en Sokn och Consistorielt Pastorat uti Småland, Kalmar Län, Linköpings Stift och Aspebolands Härad, består af 24.4 Mantal. Marken är dels jämn, dels bärgaktig. Rådande jordmånen är swartmylla. Några hemman hawa ymnigt af skog, andra lida brist därå. Utsädet är 330 tunnor. År 1810 war Folkmängden 860. Den betydligaste gården i Soknen heter Saxemåla.

Lönsås, en Sokn i Östergötland och Bobergs Härad, är Annex til Fornåsa Pastorat, samt innehåller 20.4 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen består af sand, blandad med swartmylla. Ängen giwer ringa afkastning på de fläste ställen. På skog är nog brist. Utsädet är: wete 5 tunnor, råg 90, korn 80, blandsäd 115, ärter 20, potäter 30, tilsamman 340. År 1810 war Folkmängden 509. Kyrkan är belägen 0.2 mil från Fornåsa.

Löparöd, en Sätesgård uti Hammarlunda Sokn i Skåne, består af 4.5 Mantal, har et ganska behagligt läge, äger ansenligt utsäde och höbol, betydlig skog af ek, bok och andra löfträn, samt stora torfmossar. Mangården, som är omgiwen med en bred graf, består af en grundmurad byggning 2 wåningar hög, midt på hwilken befinnes

et torn. Trägården är stor och wäl anlagd. Ladugården består af 3 stora murade byggningar. Här äro ock 2 stora humlegårdar. Til Gården höra 28 frälsehemman, 10 torp, godt fiske, 1 mjölqwarn, 1 sågwärk och 1 kalkugn.

Lösen, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Bleking och Östra Härad, innehåller 29.5 Mantal. Marken är dels bärgaktig dels jämn. Rådande jordmånen är swartmylla och lera samt på sina ställen sandblandad jord. Skog finnes tilräckeligt af bok, björk, al och behöfligt af furu och gran, både til eget behof och til afsalu, jämwäl finnes här ekeskog. Utsädet är mellan 4 och 500 tunnor, det mästa uti en bärande jordmån. År 1805 war Folkmängden 1240. Kyrkan är belägen under 56 gr. 13 min. Polhöjd, 0.8 mil från Carlskrona. Uti Soknen är belägen Lyckeby Fabriksort, hwilken utgör en egen Församling. De betydligaste Gårdar i Soknen äro för öfrigt Werikö och Sanda, belägna på öar.

Lösing, et Härad i Östergötland, innefattar 1 Stad: Norrköping, samt 6 Soknar: Johannes, Styrestad, Tingstad, Furingstad, Dagsberg, Krokek.

Löt, en Sokn i Upland, Upsala Län och Trögds Härad, är Annex til Hacksta Pastorat, håller i widd 0.18 qv. mil samt innefattar 18 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. I allmänhet är brist på skog. Utsädet är 370 tunnor, utom potäter. År 1810 war Folkmängden 560. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Fånö och Bäddarö.

Löt, en Sätesgård i Upland.

Löt, en Sokn i Östergötland och Memmings Härad, har tilförene warit annex til Borgs Pastorat. Men Borgs kyrka har