Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/53

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
42 BJÖ
BJÖ

som numera är förstörd. Åtskilliga lämningar finnas ännu efter honom.

Björkö, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Östra Härad, utgör jämte Näwelsjö Annex et Consistorielt Pastorat. Marken i detta Pastorat är i allmänhet sumpig af kärr och måssar; mera jämn i Björkö än i Näwelsjö. Rådande jordmånen är i Björkö Sokn mjällig med mer och mindre mylla blandad. Pastoratet har i allmänhet barrskog til husbehof, men ej mer. Utsädet är mellan 700 och 800 tunnor. Mantalen äro 53.6; År 1810 war Folkmängden 1971. — Björkö Sokn ensam äger 400 tunnors utsäde. Mantalen äro 28. År 1810 war Folkmängden 1085. Kyrkan är belägen under 57 gr. 30 min. Polhöjd; 5.2 mil från Jönköping.

Björlanda, en Sokn i Wästergötland och Göteborgs Län på ön Hisingen, är Annex til Säwe Pastorat. Marken är bärgaktig, jordarten består af lera och mull. Utsädet är 1030 tunnor. Mantalen äro 40. År 1805 war Folkmängden 1041. Kyrkan är belägen under 57 gr. 46 min. Polhöjd; 1 mil från Göteborg. Betydligaste Gården i Soknen heter Håsgården.

Björna, et Kapell hörande til Själewad Sokn i Ångermanland, 3 mil från Moderkyrkan, omkring Gideälwen. År 1805 war Folkmängden 559.

Björnarbo, en Gård uti Jomkils Sokn uti Upland, består af 1 Mantal. Utsädet är 20 tunnor. Skogen är ymnig. Åbyggnaden af trä, är wäl anlagd. Därwid befinnas 2 trägårdar, hwaraf den ena är stor.

Björneborg, et Järnbruk uti Wisnums Sokn i Wärmeland, tilwärkar 1800 skep:d stångjärn.

Björnekulla, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Södra Åsbo Härad, utgör jämte Annexen Broby et Regalt Pastorat. Utsädet i Pastoratet är 1080

tunnor. Mantalen äro 25. År 1805 war Folkmängden 775. — Björnekulla Sokn ensam. Marken är i halwa denna Sokn som är belägen på sluttningen af Södra Åsen, något ojämn och bärgaktig; men i den andra hälften slät och jämn. Jordmånen i halwa Sokn består af sandgrus blandad med någon mylla och klaper, och i andra hälften af mylla och något lera. En gård har ymnig skog, men de andre lida brist därå. Utsädet är 500 tunnor. Mantalen äro 14.5; År 1805 war Folkmängden 470. Kyrkan är belägen under 56 gr. 9 min. Polhöjd; 7 mil från Kristianstad.

Björneskind, en Sokn, är Annex til Dverbergs Pastorat uti Nordlands Amt i Norge.

Björnlunda, en Sokn i Södermanland, Nyköpings Län och Daga Härad, utgör jämte Annexen Gryt et Consistorielt Pastorat. Detta håller i widd 2.15 qvadr. mil. Mantalen äro 85.5; År 1810 war Folkmängden 2767. — Björnlunda Sokn ensam. Marken i denna Sokn är ojämn, bärgig och backig. Soknens norra del omkring kyrkan och storsjön som utgör wid pass en fjärdedel af dess widd är något slätare än den öfriga delen. Rådande jordarten är i allmänhet lera, som å några ställen är ganska stark, men merendels så upblandad med mylla och sand, at den ej är alltför swårbrukad. Skogen är icke betydlig, ehuru skogsmark och skogbewuxna hagar intaga större delen av marken; ty, så wäl hemmanskogarne som en Krono-Allmänning inom Soknen äro i allmänhet uthuggne, at endast få hawa tilräckelig skog til alla sina behof. Utsädet är 630 tunnor. Mantalen äro 49.5; År 1810 war Folkmängden 1528. Kyrkan är belägen under 59 gr. 5 min. Polhöjd; 3.7 mil från Nyköping.

Björnskog, en Sätesgård uti Hultsjö Sokn i Småland, har