Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/78

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
BRU
BRÅ 67

Brunsta, en Sätesgård i Södermanland.

Brunswik, et Silwerwärk uti Grangärde Sokn i Dalarne.

Brunstorp, en Sätesgård uti Walora Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal, jämte 2 Mantal underliggande hemman. Här näras 6 hästar, 50 nöt och 40 får.

Brusaholm, et Järnbruk uti Hult Sokn i Småland, Kalmare Län, består af 2 stångjärnshamrar, 1 masugn och 1 kniphammare. Skogen är otilräckelig för Brukets behof. Mangårdsbyggningen af trä, är prydlig, med en ansenlig trägård. Här bredewid ligger et Pappersbruk, som ock kallas Brusaholm, har ny Mangårdsbyggnad och wärkhus, samt driwes med styrka.

Bruseryd, en Sätesgård i Småland.

Bruum, twå stora och wälbygda Gårdar uti Skej Sokn uti Trondhiems Amt i Norge, hawa goda sädes- och gräsmarker samt skön skog. Uti den förbiflytande ån är et betydligt sågwärk.

Bryggom, en Sätesgård i Wästergötland.

Bryne, en Sätesgård uti Hjerpås Sokn i Wästergötland, har mycken och god åker och äng, skog och torfmåsse. Egornas widd utgör 955 tunnland. Därunder höra mjölqvarnar med 5 par stenar, 1 sågwärk och flera torp.

Bråarp, en Sätesgård i Småland.

Bråbo, et Härad i Östergötland, innefattar 2 Soknar: Östra Eneby ock Qwillinge.

Bråborg, en Kungsgård uti Dagsbergs Sokn uti Östergötland, består af 10 Mantal. Utsädet är 70 tunnor. Höbolet ger 300 lass. Mulbetet är godt. Skogen, obetydlig, finnes på 2 öar i Bråwiken. Mangårdsbyggnaden passabel med en trågård. Til Gården höra 12 torp samt

dagswärken af 27.6 Mantal Kronohemman.

Brågarp, et Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Bara Härad, bestå af 2 Soknar: Brågarp, Moderförsamling och Näwitshög Annex. Utsädet är 500 tunnor. Mantalen äro 33.5; År 1805 war Folkmängden 710. — Uti Brågarp Sokn är marken jämn. Rådande jordarten är sandblandad lera. Nästan ingen skog finnes. Utsädet är 200 tunnor. Mantalen äro 10.5; År 1805 war Folkmängden 182. Kyrkan är belägen under 55 grad. 39 min. Polhöjd; 1.4 mil från Malmö.

Bråland, et Kronohemman med Säteri-frihet uti Fors Sokn i Bohusland, är Boställe för Öwerste-Lieutnanten wid Bohusläns Dragon-Regimente.

Brålanda, en Sokn i Dalsland och Sundals Härad, är Annex til Frändefors Pastorat. Marken är jämn. Jordarten är i allmänhet bördig, bestående af lera och swartmylla. Skog finnes ingen utom något björk och asp i ängarne. Utsädet är 1100 tunnor. Mantalen äro 45; År 1805 war Folkmängden 1397. Kyrkan är belägen under 58 gr. 35 min. Polhöjd; 2.3 mil fr. Wänersborg.

Bråte, en Sätesgård uti Segersta Sokn i Wärmeland, wid Wänern, består af 1 Mantal. Gården winner årligen genom tillandning utaf Wänern et betydligt utrymme af äng. Uti Wänern idkas godt fiske.

Bråtensby, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kulings Härad, är Annex til Algutstorps Pastorat. Mantalen äro 7.7; År 1805 war Folkmängden 195. Kyrkan är belägen under 58 gr. 4 min. Polhöjd; 4.6 mil från Wänersborg.

Bråtesby, en Sätesgård i Wästergötland.

Bråwalla, en Hed i Småland, 2 mil från Wexiö, är

E 2