Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/917

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
906 WEG
WEK

godt fiske i Ån och Saltsjön. Under Gården lyda 39.5 Mantal Frälsehemman, 17 Torp, och Ladugården Tolarp.

Wegersberg, en Sätesgård i Södermanland.

Vegusdal, en Sokn är Annex til Evje Pastorat uti Nedenäs Amt i Norge.

Vegårdshein, en Sokn är Annex til Gierrestads Pastorat uti Nedenäs Amt i Norge. Här är god skog och gräswäxt men föga sädeswäxt. De nära til Soknen liggande Järnwärken Näs och Egeland giwa inbyggarne god förtjänst medelst kollewerering.

Veiglie, en Sokn, är Annex til Rollougs Pastorat uti Budskeruds Amt i Norge.

Weiletorp, en Sätesgård i Skåne.

Weinge, et Regalt Pastorat i Halland och Höks Härad, innefattar 2 Soknar: Weinge, Moderförsamling, och Kärrby, Annex, samt består af 56 Mantal. Utsädet är 14- à 1500 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1667. — Weinge Sokn består af 41 Mantal. Marken är til det mästa jämn. Klippig och stenbunden är dock den trakt, som gränsar til Småland. Denna innehåller mycket sumpiga måssar. Rådande jordmånen är sand. Denna samt Ljung göra orten i högsta måtto mager och giwer sällan öwer tredje kornet i afkastning. Et och annat hemman i östra trakten har litet skog til bränsle, i brist hwaraf andre nyttja torf. År 1805 war Folkmängden 1373. Kyrkan är belägen under 56 gr. 34 min. Polhöjd; 1.6 mil från Halmstad.

Vekeröe, en wacker Gård wid Kristiania Fjorden uti Aggers Pastorat uti Aggershus Amt i Norge. På en kulle är anlagt et Batteri med små Canoner, hwarifrån saluteras wid högtidliga tilfällen. Här bredewid är

en park i Engelsk smak. Wid Gården är en liten god hamn.

Wekholm, et Consistorielt Pastorat i Upland, Upsala Län och Trögds Härad wid Mälaren, af hwilkens Fjärdar det til större delen omgifwes, innefattar 3 Soknar: Wekholm, Moderförsamling, Kongshusby och Torswi, Annexer, håller i widd 1.42 qv. mil, samt består af 95.5 Mantal. Utsädet är 1190 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1972. — Wekholm Sokn håller i widd 0.7 qv. mil, samt består af 57.2 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är lera. På skog lider Soknen brist. Utsädet är 670 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1107. Kyrkan är belägen under 59 gr. 31 min. Polhöjd; 4.2 mil från Upsala. Den betydligaste Gården heter Ekholmen.

Welamssund, en Sätesgård i Upland.

Welanda, en Sätesgård i Wästergötland.

Welinge, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Wartofta Härad, är Annex til Daretorps Pastorat, samt består af 19.6 Mantal. Marken är mera jämn och mindre stenbunden än i Daretorp. Jordmånen består på de flästa ställen af god sandmylla. Utom til några hemman finnes här ingen skog. Utsädet är 280 tunnor. År 1810 war Folkmängden 584. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Ettak, därnäst Torp.

Wellinge, en Herregård uti Salem Sokn i Södermanland, äger omkring 20 tunnors utsäde, godt höbol, wacker mangårdsbyggning af sten, wacker trägård, lustpark, wattuqwarn.

Wellinge, på Kartan Wällinge kalladt, et Regalt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Skjuts Härad, innefattar 2 Soknar: Wellinge, Moderförsamling, och Fuglie, Annex, samt består af