Hoppa till innehållet

Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Een Lijten
Kockebook/
Hwaruthinnan beskrijfwes/
huruledes man allahanda Spijs
wäl koka och tilrätta kan.

Nyttigh för them som gärna hafwa en
godh Bisken/ och intet wilia see på hwadh
som ther til hörer/ såsom ock icke spara
omaket ther til.

Nu nyligen förfärdigat/ och
aff Trycket uthgången.

STOCKHOLM.

Hoos Ignatium Meurer/ och fins
hoos honom til köps/ åhr 1650.