Sida:En Nödig och Nyttig Hus-Hålds-Kok-Bok.djvu/345

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
333
nyttige i Hushållet.

annan, och lägges i stekt smör, som står på elden och kokar, at brynas der uti.

At præparera unga lefwandes Dufwor i Half-annan tima.

Tag dufwan, när halsen är afskuren, lägg henne uti ett ämbar kalt regnwatn; När hon hafwer legat en god half tima, skålla henne ren, sedan skär sönder, och lät henne koka uth watn; när hon mäst är kokad, tag henne up, och lägg henne uti en kruka med smör, och lät henne fyllest stekas: Giör så en soppa öfwer af citron-saft, eller winätikio, skuren pettersilja, smöret som hon stekes uti; äggeblomma, muskatblomma och peppar. Detta kan man giöra på allahanda slags ungt, såsom lamb, höns, fogel, kapuner, kalkoner, etc.

At rätt skålla och taga utur Höns/ Kallkoner/ Fogel eller Giäss.

Man måste ei taga skåll-watnet alt för hett at unga kyklingar eller höns, eljes går skinnet af dem. Då de äro wäl plockade och ren-twättade, så skär man dem bak wid ryggen up wed halsen ett lagligit håhl på skinnet, tager så wackert up hela kräfwan och strupen, sedan tager man in med fingret, då lossna inälfworna: Sedan skär man neder wid ändan, der träcken haft sin utgång, med en knif, rundt om skinnet, doch så at man intet skär sönder tarmarna, och

läg-