Sida:En Nödig och Nyttig Hus-Hålds-Kok-Bok.djvu/350

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
338
Åtkillige andre Wetenskaper

utan höses uti en tunna eller så, och står några timar, så sätter sig der ofwan uppå lika som ost, hwllken tages af, och lägges uti kiettelen å nyo, som doch måste wara wäl ren-giord emellan, röres om med ett roder eller trä-spada, och späder der på litet rent siöwatn, til des han blifwer wäl slät, slås sedan uti en låda med wått kläde under, och låter det stadga.

At tilreda Drottning-Miölk.

Til et stop söt grädda tag så mycket socker at det blifwer lagom sött; Sätt gräddan på elden at koka, jämte ett stadigt rörande. När det tages af elden, lägg der uti ett halft Skålpund stött mandel, och krysta genom en hårduk; hwispa ock der ibland tijo äggehwitor tillika med 30. droppar Canel-watn, och när det anrättas på fatet, lägges sockerskorpor der uti.

At giöra fyllning på Salt eller Rökt Kiött.

Skär skahlet af tre Citroner, uti smala rimsor, krama sedan saften wäl ut, och blanda der ibland rifwit bröd, socker, skirt smör, äggeguhlor och ett par skedblad senap, lägg detta alt öfwer det rökta köttet, sedan det tilförene är aldeles miukt kokat, somdet wara bör, när fyllningen således är pålagd, sätt det litet i ugnen, at det blifwer något brunt ofwan uppå.

at