Sida:En Nödig och Nyttig Hus-Hålds-Kok-Bok.djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
31
Potage af åtskilligt slag.

tilförene sagdt är. Slå kammar, kalfbris, championer, truffes, det nedersta af 8. stycken ärtstockor, och swantzen af kräftorna uth en castroll, med något smält fläsk och en qwast af fines herbes; blöt det sedan med en kalfsaft, och lät det wid liten eld småningom upkokas, skuma fetman wäl af, och blanda det med en coulis af kräftor, som man finner sätt at giöra under tituln af hönsesoppa med kräftor. När brödskifworna äro småningom upkokade i fatet, som soppan skal anrättas uti, så lägg det första brödet mitt uti fatet, de 8. små omkring, och det innersta af ärtskockorna emellan. Giör en rand kring fatet af kammar och kalfbriss, som är skurit efter längden; Se ock til at ragoun och coulis af kräftorna har sin rätta smak, och intet är för tiock, slå den på soppan, servera sedan hel warmt.

Potage.

Tag twänne wäl rensade höns, sätt dem wackert ihop; tag sedan en framfierding af kalf, skär af bogen och ryggen, hugg så det andra bröst-stycket i fyra delar, fyll det med frecadell-mat, sätt igen med stickor; bogen kan tagas til frecadeller. Sedan tag ett stycke oxekiött och det öfriga utaf bogen, hugg det i stycken; när det är wäl twättat, lägg det tilsammnans at kokas, och

sku-