Sida:En Nödig och Nyttig Hus-Hålds-Kok-Bok.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
37
Potage af åtskilligt slag.

näglikor piquerad, men för all ting laga at det är alt wäl rent: Lät sedan något rifwit bröd med ett par skedblad gob Boullion slås genom durchslag. När dufworna, kammarna och ragoun är färdig, tag några skifwor raspat bröd, stekte på elden eller öfwer fyrholet, lät dem småningom upkoka uti Boullion giord du trumeau, du derriere de cimier de Boeuf, ett stycke får och en fogel, krydda det med salt och näglikor: denna Boullion tienar jämwäl at koka dufworna uti. När soppan är småningom upkokad och slagen i fatet, lägg dufworna der uti, samt det nedersta af ärtskockan mitt uti, och ragoun emellan dufworna och kammarna på bröstet. När Potagen är wäl garnerad med ragoun, slå der öfwer en god kalfsaft af wackra coleurer.

Man serverar deste Bisques an blanc, det är til säjandes, i stället för saften af kalf, slår man der på en hwit, klar och god coulis. Til at giöra denna coulis tager man en giödd höna, hwilken man låter steka på spett, och när den är stekt, drager man af skinnet, och tager ut alla benen, til at få det hwita kiöttet, hwilket man skär med knifwen 3. eller 4. gånger igenom; sedan skalar man 18. söta mandlar, stöter dem i en mortel med en droppa watn, sedan kastas det hwita af hönsekiöttet i

telen
C 3