Hoppa till innehållet

Sida:En god uppfostran.djvu/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

40

Rehnström. Jag darrar! (Ilar bort.)

Julie. Ja, jag undrar ej derpå. Stackars menniska, om hon visste hur försåtlig Amor denna gången är.

Amanda (kommer smygande med slöja). Julie! Gudskelof du är här. Jag kan ej beskrifva hur rädd jag är.

Julie. För all del, fort härifrån.

Amanda. Fort härifrån?

Julie. Hvar har du gjort af Knuts biljett?

Amanda. Den ligger qvar inne i mitt rum.

Julie. Oförsigtiga! Din mor har sett den, är nu ute på jagt och kan i hvarje ögonblick vara här.

Amanda. Men Knut då?

Julie. Bry dig ej om Knut nu, utan låt oss gömma oss här, du skall få se på något så roligt, så roligt.

(De gömma sig bakom en häck.)


TJUGONDE SCENEN.

Knut. Sedan Friherrinnan; derpå Rehnström, och slutligen Julie.

Knut. Amanda! Hvilket charmant äfventyr. Julie är ändå en ganska fiffig flicka. (Gnolar.) ”I blomman i solen Amanda jag ser!” Hon är ej här ännu! Den söta flickan. Jag undrar hur hon skall tycka om mig i paraduniformen! Det är en förbannadt gentil och vacker drägt. (Putsar sig.)