Sida:En liten lustresa.djvu/69

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
63

tolfskillingar, två af hvardera slaget. Derpå sattes benen i gång på nytt och min kosa styrdes till Malforss. Vägen gick förbi Brunnebv vackra herrgård och park, der jag stannade ett par ögonblick för att betrakta träden. Kors! — mumlade jag — hvad de hafva blifvit stora och löfrika sedan min skol­tid, då jag första gången såg dem. Och hvad jag sjelf — tillade jag med en suck — har se­dan dess blifvit stor och aflöfvad! . . . En stund derefter hade jag hunnit till grinden vid ett torp, som heter Blåsvädret — torp och menniskor heta rätt underligt ibland — och der hörde jag ett buller på något afstånd bakom mig. Då jag tit­tade mig om, blef jag varse en enbetsvagn, hvaruti satt någonting grått, som vid närmare påse­ende befanns vara en bonde och — vid ännu när­mare påseende — en bonde, som jag personli­gen kände. Det förstås af sig sjelft, att jag öpp­nade grinden för honom och helsade.

Bonden helsade igen och sade: så att herr magistern är ute och spatserar. — Han var för artig till att säga: går. —

Ja, sade jag.

Hvart gäller resan? — frågade han sedan.

Till Malforss, fader nämndeman, svarade jag.

Dit ärnar jag mig också, sade han. Mor skall ha ostgänge i öfvermorgon och behöfver mjöl