Sida:En svensk ordeskötsel.djvu/100

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
72
anmärkningar.

» 40. Johan Messenius, f. 1579, d. i fängelse i Uleåborg 1636, har efterlemnat många arbeten, hvaribland den förnämsta är den af Peringsköld 1700 utgifna Scondia illustrata; Sveopentaprotopolis utkom 1611, på svenska 1643; Genealogia regum et nobilitatis sveticæ är troligtvis en samlingstitel för hans genealogiska arbeten, något särskilt med dennna titel finnes veterligen ej.
» » Ianua Linguarum af den berömde pedagogen Amos Comenius, f. 1592, d. 1671.
» » Lexicon latino-scondicum, utg. Sthlm, 1637.
» » Johan Loccenius, f. 1598 i Holstein, inkallades af Gustaf II Adolf, blef professor och universitetsbibliotekarie i Upsala, slutligen assessor och ordförande i antikvitetskollegiet; hans antiquitates svigothicæ äro utgifna i Sthlm 1654.
» 46. Den här anförda strofen ur grafskriften öfver Ebba Brahe och Pontus de la Gardie återfinnes ehuru något olika i Hansellis uppl. s. 162.
» » Tiresiæ Betenckelige Dom och Utslag ... Tå E. Vult medh Catharina Andersdotter fästes .... Hansellis uppl. s. 111.
» 54 Ignatius Meurer från Thüringen. kongl. boktryckare, d. 1672.
» » Lisillis spasseregång, Hansellis uppl. s 125; de anförda verserna de fem sista.
» 59. Strofen ur 'Herculis Vägerval', Hansellis uppl. s. 69.
» » De från »Hafva mootbärande tillgång» till slutet af sid. 61 meddelade talesätten äro till det mästa ordagranna öfversättningar af fraser i Le grand dictionnaire des Pretieuses historique, poétigue, géographique etc. par le Sieur de Somaize, Paris 1661, 1 delen. — ånyo utgifven i »Le dictionnaire des Précieuses» af Ch.-L. Livet, Paris 1856.
» 66. Bispergs klack, berg i Dalarne 12 mil från Säter.
» 67. Samuel Bochart, f. 1599 i Rouen, utgaf ett verk öfver det heliga landet, Phaleg et Canaan.
» » Johannes Goropius Becanus, f. 1518, läkare och filolog; ett motstycke till O. Rudbeck d. ä, lärde han, att holländskan vore det älsta språket och att paradiset legat i Holland.
» 68. Georg Harsdörfer, f. i Nürnberg 1607, rådsherre därstädes, medlem af »die fruchtbringende Gesellschaft» och själf stiftare af Pegnitz-orden, har bland många arbeten utgifvit des Frauenzimmers Gesprächspiel (1641—49), ett slags encyklopedi i samtalsform i 8 band.
» 69. Reineccius, f. 1541, professor i Helmstädt, utgaf Comm. in annales de rebus gestis Caroli Magni.
G. S.