Sida:En svensk ordeskötsel.djvu/102

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
74
ord och sakregister.


folsk, 63.
footetråd, 10.
footspaar, 26.
fota, 64.
franska uttryck, 64.
frist, 50.
främja, 50
Främmande ord i svenskan, 5—9.
fulleli, 11.
fund, 22.
fundera, 37.
funt, 6.
fyrmyssare, 6.
fä-foot, 20.
fäijn, fägen, 16.
fäijn, 43.
färss't, 50.
fästepänning, 28.
föa, föda, 49.
förandra, 3 m. fl.
förbij-strykande, 35.
fördämpa, 4.
förlarfwad, 59.
förlägga, 3.
för-, efterlöpar'n, 42.
förmummad, 59.
förnamn, 41.
föroola sig, 41.
förryckt, 31.
försmak, 66.
förstärkande uttryck, 28.
förtal, 54.
förträgen, 13.
förwåna, 21.
förewiska, 7.
gagna, vinna, 57.
gallon, 7.
Gamle oohl, 23—25.
Gamle swenske namn, 19.
Gemene oohl, 19.
Genetiven, 50.
german, 19.
gijna, 8.
gifven, 65.
ginast, 5.
gille, 68.
gitta, 24.
gling-haal, 28.
gnee, 19.
gods, go'ss, 55.
good, god, 48.
grabba, 21.
Grammatica, hvad gr. är, 32.
grannskåda, 30.
grijma, 32.
grunka, 4.
gråloskor, 7.
gräs, 48.
guarnison, 69.
Gud skänne, 20.
gähl, 19.
gärsgål, 7.
gäsa, 63.
göa, göda, 49.
göm-grant, 29.
göran, 42.
H, 45.
habbla, 67.
Hadorph, 41.
hagert, 21.
haglig, 18.
hallebard, 9.
Handels-ord, 6.
heelwiti, 6.
hjertlagd, 64.
hogse, 17.
hoijta, 43.
hohl, 44.
hufwudbryter, 69.
hufwugalit, 28.
hulling, 32.
huxa, hoxa, 12, 20.
hymm, 26.
Hvad är däd åt? 90.
Hwarförick, hwarförinte, 28.
hwijl, 47.
hwijlas, 66.
hwäll, 68.
häckla, 31.
hähla, härda, 45.
häfwa, 12.
härftrå, 31.
Härledda och sammansatta ord, 26, 27.
hässla, 30.
hästara, 57.
I, ij, 44.
idrot, 25.
iling, 16.
illklang, 42.
illa-låt, 18.
infalsk, 14.
ingield, 24.
Inhemska swenska ord i talspråket, 9—23.
intet, inte, 50.
interjectio, 41.
irring, 16.
Jens-Erik, 26.
jodut, 68.
justment, juståment, 12.
K, utelemnas, 50.
kanprönika, 6.
kinkot, 21.
klyfwa, 16.
klöster, 6.
knäfft, knäppt, 46.
knäfwelbåra, 7.
kohl, 44.
komma i fähl, 12.
Konst-ord, 8.
korsskägg, 7.
kortwil, 54.
koxa, 15, 44.
Krigsord, 6.
kropp, 63.
krusig, 19.
kraut, 6.
kry, 68.
kräfwa, kräfja, 58.
kunni = kunnen I, 65.
kål, 44.
kåra, 16.
kännspaak, 21.
käppas, 14.
köl, 44
körkia, 36.
körkiheerde, 6.