Sida:En svensk ordeskötsel.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
19
inhemska svenska ord i talspråket.

6:o) Efter allmänna bruket så är at tala, hwilket bör wara reglan at skrifwa. Stämma här öfwerens mäd alle dialecter. Östgöten: jag har’et, sijret, förståret. Så alle.

Gamle Swenske namn: Erik, Ernst, Herman, German af Geir (Strijd), Robert, Albert, Bern, Haral, (Arild), Esbiörn, Erland, Hemming, Olof, Knut, Steen, Swen, Torbiörn.

Synonyma: Strax, snart, ginast, rätt nu, brått, snarlig-en, hastigt, hastelig, flugs, i flygande.

Drifwa oohlet i halsen på en, komma en at ta gän oohlet.

En stoor en, en elaker, en mees.

Gemene oohl:

»Iag såg skjinbarli» är klart af skijna (ok bar). Så säger man ok i drömmars förtälljande: »mig tyckte så skijnbarli, hur’ etc.»

Slå kull kakelugn, eller kom’ i grötwrån.

Sötgröt.

Han håller gamle gnee eller gneden är antiquum obtinet, som Terentius säger, förstå under ingenium vel morem.

Lagom bäst är så gott ord som nånsin något i ware för språk täd wil, uttrycker bätter än måtteligen, mediocriter, mittelmässig, mediocrement ok alle de tilhopa. Täd wil int’ annat säija än wara så nätt om sig, at man eij är girig, så gifmild at man eij slöser, så Gudfruktig at man eij är widskepelig, så försiktig at icke oresolverad, så resolverad at icke öfwerdådig, så nyckter at icke sin egen sweltare, så lustwin at han eij blijr en sorgwinn, så höflig at inte krusig, så frij at inte groof, så alfwarsam at inte trumpen, så skämtsam at inte Narr, så egennyttig at androm utan skada, så andres hielpare at eij sin egen stielpare, så glad at icke sin sielfs-förgäten, så bedröfwad at aldrig förtwiflad.

Äntligen: lagom kommer af laag ok i alt öfwerens mäd laagen ok är ett sådant ord, som meer betyder, än någon mänskia kan göra. Des perfection meer står til at önska ok eftersträfwa, än til at hafwa. Så wackre betyd-rijke ord har wårt ädle språk uti sig.

Hur är han fatt? qvomodo comparatus est? »hur är’et fatt mäd honom?» qvomodo cum illo comparatum est?

Öm. Kan inte språk så nätt gee, Es thut mir weh.

Gähl, gärd tributum, »göra gärd til någon».

Af-göra.