Sida:Ett godt Ord til Norrmännen.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

hafwen gemensamt med dem. Skullen I rodna att gifwa dem ett brödrahandslag? Skulle bröder rodna för bröder? Och likwäl wiljen I fiendtligt kämpa mot dem. O nej! det kan icke wara Norrska folkets wilja, att kämpa mot Swenska folket. Hafwa wi icke samma älfwer, samma fjällar, samma jord och sol, som I? Hwad förmenen I då, att detta Swenska folk will göra med Eder? Jag skall säga Eder, hwad både min Konung och mitt folk will. Jag skall säga Eder sanningen. Skam öfwer dem, utom eller inom Edert sköte, som undanhållit henne för Eder, gäckat Eder fromma godtrogenhet, och bland Eder spridt misstänksamhetens och förwillelsens gift! Skam och straff öfwer den brottsliga stolthet, som söker sätta Edert lifliga mod på spel, som will påtruga Eder krafter, dem I ej ägen, will reta Eder till ett motstånd,