Sida:Ett varningsord 1912.djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

— 55 —

  1. torpedbåtar och andra klass undervattensbåtar, stödda af tredje klass pansarbåtar m. fl. fartyg.[1]

I nio fall af tio sakna lekmän alla förutsättningar att kunna bedöma detaljerna i olika fartygskonstruktioner. Blott den tionde har haft tillräcklig ambition för egen idel och intresse för själfva saken, för att tränga till djupet af landets för närvarande förnämsta lifsfråga. På det att de breda lager af vårt folk, som icke ha säte och stämma i riksförsamlingen, för framtiden måtte förskonas från de föga uppbyggliga strider om konstruktionsdetaljer hos fartyg, som endast fackmän begripa, och på det att vi måtte slippa att höra sådana dispyter, som under förra året gingo af stapeln både i riksdag och press och under valkampanjen — är det absolut nödvändigt att till flottans förfogande ställes ett årligt fast nybyggnadsanslag. Huvuddragen af flottans sammansättning i kustflotta och lokalstyrkor måste fastslås af konung och riksdag gemensamt, men de tekniska detaljfrågorna måste räddas undan partiernas inbördes kif. Sjökrigsmaterielen är för dyrbar för att dragas ned till leksaker i händerna på första bästa agitator, som för egen del vill skaffa sig ett mandat mot löftet att befria massorna från krigsbördor.

Ett fast nybyggnadsanslag är också ett absolut oundgängligt villkor för ett ekonomiskt och planmässigt användande af de summor, som offras på sjöförsvaret. Hvem helst, som tänker sig för ett ögonblick, skall inse att det är stört omöjligt för varf och kanonverkstäder att arbeta, ja, att existera under nuvarande förhållanden, då under vissa år stora och brådskande beställningar ingå från staten, under det att byggandet och gjutandet andra år helt och hållet inhiberas. Verkstäderna våga helt enkelt icke nedlägga de kolossala kostnader, som äro förbudna med och kräfvas af effektiva beställningar. Lika litet är det möjligt att inlära och upp-

  1. Därvid är att märka, att andra klass pansarbåtar äro desamma som de första klass pansarbåtar, hvilka tjänat ut sin tid i kustflottan och för sin återstående lifstid användas såsom reserv.