Sida:Försök Til en Pålitelig Matrednings-Bok-1751.djvu/284

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

CCLVI


sin plikt otrogne eller wrånge, så söka the at rätta them, men om thet ej hjelper, hafwa the afsky för theras umgänge. Och sidst wil jag wälment berätta, til eftersinnande, huru jag, under egen lång tjänst och förfarenhet, altid sedt them wara skickelige och upriktige betjänare wid måltider, som theremella wetat syselsätta sig med nyttige öfningar, at för egit bästa lära något gagneligit, tå the haft stunder ledige, som i Förnäma Hus ofta äro; hwaremot jag likaledes funnit, at the som then lediga tiden tilbragt med onyttigt tidsfördrif, ledig-gång, Kort- och andra spel, sofwande, drycker eller flättia, the hafwa aldrig warit skickelige uppassare hos sina Herrskap, ej eller blifwit för sig sielfwe lyckelige, tå the blifwit sine egne.
Följande fel ändras:

§. 16 Wid slutet bör tilläggas: med såsen öfwer.
§. 46 lin. 6 wid orden för grädda: kan tilläggas: litet Spanskt win.
§. 114 står Barberits saft, tillägges eller rödt win.
§. 145 Bör tilläggas, at thet rifna Sockret skal siktas.
§. 183 lin. 11. orden: på elden, gå ut.