Sida:Försök Til en Pålitelig Matrednings-Bok-1751.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Påminnelser i stället för
Företal.

I. At laga en wälsmakelig och hälsosam mat, är ej så ringa konst som mången torde sig inbilla, tå man ofta hördt sägas, at thet blott an­kommer uppå, at hafwa thet man kan laga af. Wal och sätt giör ofta mycken skilnad i kostnaden; Och matens egenskap, efter mer eller mindre försiktig tilredning, har wärkan på menniskans häl­sa och lif.

II.
):( 2