Hoppa till innehållet

Sida:Frälsningsarméns öfwerensstämmelse.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Detta föredrag öfwer Frälsningsarmén, som jag höll förlidet är i Maj månad på Hausmannsgatans bönehus i Kristiania, utgifwes nu ånyo på mångas önskan i tryck. Jag utsänder det med bön om, att Herren af sin stora nåd wille wälsigna det, så att också härigenom sanningen måtte främjas och willfarelsen uppenbaras.

Solheim (Norge) Maj 1890.

Författaren.


Denna lilla skrift, hwars första upplaga inom år och dag från dess utgifwande slutsålts, utgifwes nu i en ny oförändrad upplaga. För att underlätta spridningen har partipriset bestämts till 8 kr. för 50 ex. och 4 kr. 50 öre för 25 ex. Partier af 100 ex. och deröfwer kunna genom direkt korrespondens med oss erhållas till ännu något lägre pris än ofwanstående.

Lund i Juli 1891.

Ph. Lindstedts Universitets-Bokhandel.