Sida:Från Eldslandet.djvu/203

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

NIONDE KAPITLET.
På upptäcktsfärd i Sydpatagonien.

Planen till en ny expedition. Öfver den sydpatagoniska högslätten. Passage af Gallegosfloden. Vid Maravillasjöns strand. På forskningsfärd i de sydpatagoniska Cordillererna. En besvärlig ridt. Upptäckten af Payneflodens källområde. Dicksonsjön och den stora glaciären.
Åter igen förflytta vi oss i vår beskrifning ett steg mot norden och på samma gång ett godt stycke fram i tiden från flertalet af de händelser, som i det föregående skildrats, ty den expedition i den sydligaste delen af Sydamerikas fastland: Gallegosdalen och de vilda, otillgängliga Cordilleratrakterna i Payneområdet, som i det följande beskrifvas, blef utförd först under sommaren 1896—97, efter mitt besök i det centrala Chile.

Det var strax efter min ankomst till Santiago i juli 1896, som jag erhöll ett bref från ett belgiskt syndikat, undertecknadt af herr A. Schuchard i Antwerpen, med förfrågan, huruvida jag efter min återkomst till södern önskade för deras räkning göra en färd genom det sydligaste Patagonien och lämna dem en skildring af detta områdes naturbeskaffenhet, allt ifrån den torra kuststräckan vid Atlanten och till de västra högfjällens otillgängliga dalgångar. Det var ett frestande anbud: jag hade i alla händelser beslutat att göra en färd i Patagonien för att anställa jämförelser med Eldslandet, och sedan jag trädt i förbindelse med den chilenska regeringen och funnit, att saken skulle låta realisera sig, oberoende af utgången af de planer jag i öfrigt hyste för den kommande sommaren, så telegraferade jag mitt ja till svar. Och jag kan här blott frambära mitt tack för det tillfälle till en synnerligen intressant forskningsfärd jag sålunda erhöll och för de gynnsamma förhållanden, hvarunder den utfördes.