Sida:Från Eldslandet.djvu/240

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


ELFTE KAPITLET.
Några ord om våra vetenskapliga resultat och om sydpolarländerna vid Kap Horn.

Forskningar i skogs- och bergstrakterna. Istiden i södern. Korresponderande organismer i norden och södern. Syd-Shetlands upptäckt. Weddell och hans viktigaste efterföljare. Larsen och Jasonexpeditionen. Syd-Shetlands naturbeskaffenhet. Målen för framtida forskningsresor.
Innan vi nu på allvar lämna länderna kring Magellans sund, i hvilka den svenska expeditionens verksamhet i hufvudsak varit förlagd, så må det tillåtas mig att i en kort återblick lämna en öfversikt af de frågor, vi där studerat, och de resultat, som därifrån hemförts.

Naturligtvis kan jag icke här lämna en fullständig redogörelse för dessa resultat. Lång tid kommer att förflyta, innan de många nya och intressanta djur- och växtformer, som af expeditionen hemförts, kunna hinna att bli beskrifna. Ett och annat af hvad vi studerat har också i det föregående blifvit vidrördt. Onaindianemas språk och seder voro t. ex. förut ganska okända, och under civilisationens våldsamma påtryckning skall en expetion, som om några år besöker dessa trakter, i detta hänseende finna mycket förändradt och ingalunda få samma tillfällen till studier som vi.

Efter en mellanliggande sträcka af nära 200 sv. mil, där skog på få undantag när förekommer endast inom bergstrakterna, breder där på Eldslandsön helt nära vegetationens yttersta gräns mot södern ut sig ett utsträckt skogsområde. Men inom detta hade före den svenska expeditionen knappast någon vetenskapsman satt sin fot, och ännu i Buenos Aires skildrades det för mig som ett ogenomträngligt snår, där hästar icke kunde komma