Sida:Från Eldslandet.djvu/280

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
231
CHILE OCH CHILENERNA.

under ett fjärdedels årtusende försvarade sin frihet, innan de i våra dagar dukat under i striden. Men dessa fejder ha verkat höjande på chilenernas nationalanda, och därtill kommer, att dessa folk. spaniorer och indianer, instängda tillsammans och skilda från den öfriga världen af hafvet och den oöfverstigliga fjällmuren, blifvit blandade tillsammans, och fastän mänga chilener äro färdiga att skylla sina landsmäns fel på indianblodet, som flyter i deras ådror, så förefaller det betydligt troligare, att resultatet af blandningen blifvit godt och fördelaktigt.Å andra sidan har den långa kuststräckan verkat sammanhållande och utvecklande på Chiles folk. Öfolken ha i allmänhet visat raskare utveckling än deras närmaste fastlandsgrannar, men knappast någon ö eller ögrupp har väl i förhållande till sin yta en längre kustlinie, än Chile äger. Medan öfriga sydamerikanska stater sönderfallit i provinser, som mer eller mindre direkt bekrigat hvarandra, har detta ej varit fallet i Chile, där dock de olika landsdelarna äro hvarandra mera olika än i kanske något annat land, Chilenerna äro ett sjöfarande folk, och sådana ha oftast intresse af att hålla inre och yttre fred. Det lider