Sida:Fria fantasier Bolmörtens bok 1.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

― 23 ―


«Nej,»

«Jo, ser du, vår akademi måste för att vara en riktig akademi utgifva en ordbok, en grammatika eller något dylikt. Detta skall jag åtaga mig. Du har sett att jag har en gammal anteckningsbok ifrån min ungdom, innehållande korta uppsattser öfver åtskilliga ämnen, anekdoter (n. b. mindre bekanta), tankar af åtskilliga både klassiska och moderna för­fattare, m. m. Detta allt ärnar jag efter alphabetisk ord­ning uppskrifva i ett litet häfte, och kalla det till exempel : Pbilosophisk-Moralisk Ordbok, utgifven af baron Juliani aka­demi. Nå! Hvad tycker du om min plan?»

«Åhjo! Så till vida som den der Philosophisk-Moraliska Ordboken endast skrifves pro forma, så kan den väl passera. Men i annat fall är det väl temmeligen djerft att kalla en samling anekdoter, citationer ur böcker som du läst i din ungdom, och dylikt — för en Philosophisk-Moralisk Ordbok.»

«Morbleu, såsom Dumas’ hjeltar bruka säga, du har rätt! Men då det blott är pro forma. . . .»

«Så gillar jag ditt förslag. Men det torde nu vara tid att gå in och sofva på saken.»
Slut på första bandet.