Sida:Fria fantasier Bolmörtens bok 2.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

— 23 —


Dagen derpå anställdes efterspaningar efter Nicklas, som naturligtvis ej kommit tillbaka; och då man påträffade hans lik ett stycke upp i skogen nära milstolpen, skyndade man att fängsla Lundgren i anledning af bröderna Broströms berät­telse. Då han ställdes inför rätta, och domaren betraktade att det väl var troligt att han velat hämnas på Nicklas, för det denne, vare sig med eller utan skäl, förtalat honom, och dertill lade brödernas berättelse och vittnesmålet af några bön­der, hvilka farit utåt vägen och först hört ropet och sedan mött Lundgren med ett förvirradt och hemskt utseende, var det ingalunda att förvåna sig öfver att han blef dömd till döden. Sjelfva hans hustru kunde ej annat än tro på sin mans brottslighet och tröstade sig lätt öfver hans död.

Men bröderna Broström återfingo sina gamla kunder och blefvo snart ännu mera välmående än förut.

«I sanning en ganska besynnerlig historia! Skulle den kunna vara sann?»

»Din inspektor försäkrade mig det; ehuru jag ej kan förstå huru han fått reda på historiens sanna förhållande: jag menar det att Broströmarne mördade Nicklas.»